Osad denny jako środek poprawiający właściwości gleb

Tytuł projektu: Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie Naturalnych Osadów dennych (NOD) pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych"

Zamówienia publiczne nie przekraczające kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

 

Regulamin - pobierz

Zakres zamówienia: badania technologiczne

Zapytanie ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Umowa - pobierz
Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

Zakres zamówienia: badania fizyko - chemiczne osadów dennych

Zapytanie ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Umowa - pobierz
Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

Zakres zamówienia: prace wodne i podwodne

Zapytanie ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Umowa - pobierz
Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

Zakres zamówienia: doradztwo

Zapytanie ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Umowa - pobierz
Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"