Model analizy inwestycji w energetykę słoneczną

Model analizy inwestycji w energetykę słoneczną

OFERTA AUTORSKIEGO MODELU ANALIZY INWESTYCJI W ENERGETYKĘ SŁONECZNĄ, KTÓRY UWZGLĘDNIA SPECYFIKĘ POLSKIEGO RYNKU W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI I ZASAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH. FOTOWOLTAIKA W POLSCE MOŻE SPODZIEWAĆ SIĘ ROSNĄCYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJU Z UWAGI NA ROSNĄCE WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ UE Z ZAKRESIE PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ I CO SIĘ Z TYM WIĄŻE KORZYSTNEMU SYSTEMOWI DOPŁAT DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE SŁOŃCA, ORAZ UŁATWIEŃ I PREFERENCJI DLA PRODUCENTÓW ZIELONEJ ENERGII.

UNIKALNOŚĆ MODELU POLEGA NA:

MOŻLIWOŚCI UWZGLĘDNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA OPŁACALNOŚĆ FARM FOTOWOLTAICZNYCH, CO POZWOLI NA ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PROJEKTÓW. MODEL BĘDZIE SŁUŻYĆ DO SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCJI JAKĄ JEST FARMA FOTOWOLTAICZNA DO 1MW.

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"