Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „HABITAT” w Bydgoszczy to dynamicznaorganizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ekorozwoju, przygotowująca grunt dorealizacji rozwiązań przyjaznych dla środowiska i jego ochrony.

 

Od 1991 roku podejmujemy szeroki wachlarz działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska. Swojądziałalność statutową i gospodarczą Fundacja prowadzi poprzez działania naukowo-wdrożeniowe oraz usługiw ważnych dziedzinach nauki i gospodarki, a więc ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii iekonomii środowiska, zarządzania

i gospodarowania środowiskiem (w tym odnawialnymi źródłami energii -OZE). Ponadto, prowadzimy  również działalność informacyjną i edukacyjną, a także posiada bogate doświadczeniew organizacji licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Wymienione powyżej cele realizujemy między innymi poprzez współpracę z lokalnymi samorządami ipodmiotami gospodarczymi. Od ponad 20 lat współpracujemy z przedstawicielami środowiska naukowego, jak ispecjalistami posiadającymi uprawnienia projektowe i wykonawcze z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Dzięki temu posiadamy najbardziej kompetentne zespoły wdrożeniowe wykonujące oraz aktualizująceopracowania i ekspertyzy przy najwyższej jakości wykonania dla jednostek administracji samorządowej orazprywatnych przedsiębiorstw m.in. w zakresie:

 

 1. Wykonywanie i aktualizację opracowań, ekspertyz dla jednostek administracji samorządowej oraz prywatnych przedsiębiorstw w zakresie:
 2. Programy Ochrony Środowiska i ich aktualizacje.
 3. Plany gospodarki odpadami oraz Programy usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest

 1. Raporty o Oddziaływaniu na Środowisko.
 2. Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 3. Dokumentacje dotyczącej rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń

ekologicznych

 1. Programów rewitalizacji i ochrony obiektów zagospodarowania cieków i zbiorników

wodnych.

 1. Opracowania ekofizjograficzne i hydrologiczno-batymetryczne według potrzeb, dla

obszarów  zainteresowania.

 1. Sporządzanie dokumentacji terenów chronionych.

 

 1. Działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii:
 2. Opracowania koncepcyjne, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności dotyczące możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.
 3. Opracowania dotyczące rekultywacji wód powierzchniowych z jednoczesnym wykorzystaniem ich potencjału energetycznego w procesie biogazowania, wytwarzania środków poprawiających własności gleby lub produkcji biopaliw.
 4. Wykonywanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia lokalizacji:

-  stopni wodnych i ich adaptacji na potrzeby energetyczne (małe elektrownie wodne),

 - farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

 

III. Działalność projektowo – turystyczna

 1. Strategie rozwoju społeczno – gospodarczego i plany rozwoju lokalnego oraz ekorozwoju.
 2. Koncepcje i wdrażanie stref sanatoryjno uzdrowiskowych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej oferty oraz innych działań jakich podejmuje się Fundacja znajdą Państwo na stronie www.fundacjahabitat.pl lub poprzez kontakt z naszym biurem: mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.602 124 025

 

 1. Działalność szkoleniowo-edukacyjna i wydawnicza

 

 1. Ekoedukacja – od młodzieży zainteresowanej przyrodą i ekologią po osoby odpowiedzialne

zaproces decyzyjny w zakresie ochrony środowiska.

 1. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji popularno-naukowych poświęconych

zagadnieniom związanym z ochroną środowiska człowieka.

 1. Nawiązywanie współpracy z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w

celupropagowania oraz wdrażania działań proekologicznych.

 1. Działalność wydawnicza w zakresie publikacji związanych z ochroną środowiska (książki,

opracowania, czasopisma, albumy, przewodniki, kalendarze).

 

 

Prezes Fundacji

prof. nadzw. UTP dr hab. Stanisław Borsuk

Więcej w tej kategorii: Naturalny Osad Denny (NOD) »
Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"