Naturalny Osad Denny (NOD)

„Naturalny osad denny (NOD) jako potencjalne źródło innowacyjnych,   przyszłościowych kierunków rozwoju kraju (i nie tylko) w dobie kryzysu energetyczno–klimatyczno – środowiskowego”.

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „HABITAT” w Bydgoszczy to dynamicznaorganizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ekorozwoju, przygotowująca grunt dorealizacji rozwiązań przyjaznych dla środowiska i jego ochrony.

 

Subskrybuj to źródło RSS
Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"