Zarząd fundacji

Prezes Fundacji "HABITAT"

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "HABITAT" działa od 2002 roku (wpis do rejestru stowarzyszeń). Jej Prezesem jest dr  hab. prof. UTP Stanisław Borsuk od lat związany z bydgoskimi uczelniami wyższymi. 

Charakterystyka dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, dr hab. Stanisław Borsuk, prof. nadzw. UTP
[pobierz]

 

Wykształcenie:

 • Tytuł magistra ekonomii - 1974 - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie
 • Tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych - 1976 - Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji
 • Tytuł doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geografii, specjalność: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, 1990 - Państwowy Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa w Moskwie
 • Profesor (mianowany)

              1993 - Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

              2007 - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Zajmowane stanowiska:

 • Kierownik katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP Bydgoszcz, prof. nadzw. UTP
 • Prezes Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka w Bydgoszczy
 • Wykładowca Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wykładowca Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 

Dodatkowa działalność zawodowa:

 • Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (1993 - 1997)
 • Wiceprezes Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody (1993 - 1997)
 • Członek Rady Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (1994 - 1997)
 • Członek Zespołu Doradców ds. Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Bydgoskim (1994 - 1997)
 • Członek Globalnego Systemu Obserwacji Ziemii (GTOS) ( od 1995)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (1995)
 • Członek Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP ( od 2005)
 • inna

 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej:

 • Współudział w utworzeniu Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
 • Współudział w utworzeniu Tucholskiego, Zaborskiego i Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 • Tworzenie Planów ochrony Tucholskiego i Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 • Opracowanie strefy wody pitnej dla miasta Bydgoszcz
 • Udział w zorganizowaniu Bydgoskiego Forum Ochrony Środowiska (cyklicznie)
 • Organizator cyklicznej konferencji (krajowej i międzynarodowej) pt. "Diagnozowanie stanu środowiska" (XIII edycja)
 • Działalność konserwatorska w zakresie pomników przyrody
 • Twórca Klubów - Klub Archeologii Podwodnej "Tryton", Akademicki Klub Badań Podwodnych "Arius"
Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"