O Fundacji

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „HABITAT” w Bydgoszczy to dynamiczna organizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ekorozwoju, przygotowująca grunt do realizacji rozwiązań przyjaznych dla środowiska i jego ochrony.

Od 1991 roku podejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska. Swoją działalność statutową i gospodarczą Fundacja prowadzi poprzez działania naukowo-wdrożeniowe oraz usługi w ważnych dziedzinach nauki i gospodarki, a więc ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii i ekonomii środowiska, zarządzania i gospodarowania środowiskiem (w tym odnawialnymi źródłami energii - OZE).

Ponadto, prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną, a także posiada bogate doświadczenie w organizacji licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Wymienione powyżej cele realizujemy między innymi poprzez współpracę z lokalnymi samorządami i podmiotami gospodarczymi. Od 30 lat współpracujemy z przedstawicielami środowiska naukowego, jak i specjalistami posiadającymi uprawnienia projektowe i wykonawcze z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Dzięki temu posiadamy najbardziej kompetentne zespoły wdrożeniowe wykonujące oraz aktualizujące opracowania i ekspertyzy przy najwyższej jakości wykonania dla jednostek administracji samorządowej oraz prywatnych przedsiębiorstw.

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"