Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy  do współpracy zainteresowanych w celu  wspólnej  realizacji „Pilotowej  inwestycji opartej na instalacji do rekultywacji wód powierzchniowych z energetycznym  wykorzystaniem naturalnych osadów dennych  (NOD) poprzez ich biogazowanie z równoczesnym  ich wykorzystaniem na potrzeby rolnictwa (nawożenia)”.

LIST MARKETINGOWY

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"