Witamy na stronie Fundacji Habitat

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „HABITAT” w Bydgoszczy to dynamiczna organizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ekorozwoju, przygotowująca grunt do realizacji rozwiązań przyjaznych dla środowiska i jego ochrony.

Od 1991 roku podejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska. Swoją działalność statutową i gospodarczą Fundacja prowadzi poprzez działania naukowo-wdrożeniowe oraz usługi w ważnych dziedzinach nauki i gospodarki, a więc ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii i ekonomii środowiska, zarządzania i gospodarowania środowiskiem (w tym odnawialnymi źródłami energii - OZE).

CZYTAJ WIĘCEJ O FUNDACJI...

Zapraszamy do nas!                         

 

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"