Zamówienia publiczne

 

Zamówienia publiczne nie przekraczające kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Zakres zamówienia: sprzęt nurkowy - dodatkowy

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

 

 

Zakres zamówienia: zakup oprogramowania do echosondy

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

 

 

 

Zakres zamówienia: zakup echosondy

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

 

 

 

Zakres zamówienia: usługi doradcze

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: badanie osadów dennych - badania dodatkowe

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

 

Zakres zamówienia: biokomponenty - dodatkowe badania

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

 

Zakres zamówienia: prace wodne i podwodne

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: skafander nurka

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: badanie biokomponentów 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: Zapytanie ofertowe dotyczące sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: Badania dotyczące składu i wydajności biogazowania Osadów Dennych 

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół z wyboru wykonawcy - pobierz

 

 

Zamówienia publiczne przekraczające kwotę wynikającą z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) 

 

Zakres zamówienia: Opracowanie dokumentacji mobilnej biogazownii osadów dennych (NOD) o łącznej mocy do 0,5MW

 

 

 

Informacja o otwarciu ofert - pobierz

Unieważnienie przetargu - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zobacz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zobacz

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik 2. Formularz oferty - pobierz

Załącznik 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik 4. Wykaz realizowanych usług - pobierz

Załącznik 5. Wzór umowy - pobierz

 

 

Protokół z otwarcia ofert - pobierz

Unieważnienie przetargu - pobierz

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz

Dokumenty:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Załącznik 2. Formularz oferty - pobierz

Załącznik 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik 4. Wykaz realizowanych usług - pobierz

Załącznik 5. Wzór umowy - pobierz

 

Regulamin zamówień publicznych - pobierz

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY