Oferta instalacji do biogazowania i nawożenia wykorzystująca osady denne

INSTALACJA DO REKULTYWACJI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Z ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH OSADÓW DENNYCH  (NOD) POPRZEZ ICH BIOGAZOWANIE Z RÓWNOCZESNYM ICH WYKORZYSTANIEM NA POTRZEBY ROLNICTWA(NAWOŻENIA) - pobierz

NASI PARTNERZY