Oferty

Oferty Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat"

 

 

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat" pragnie przedstawić Państwu Ofertę dotyczącą budowy biogazowni i nawozowni na osad denny (Zał. 8) oraz w kilku zdaniach przedstawić działalność Fundacji dotyczącą osadów dennych.

 

1. Pismo wprowadzające - zobacz

2. Pismo przewodnie - zobacz

3. Umowa poufności - zobacz

 

Po zapoznaniu się z wprowadzającymi dokumentami w przypadku podjęcia decyzji o współpracy prosimy o podpisanie klauzuli o poufności oraz nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu odbycia dalszych informacyjnych rozmów i dokonania ustaleń  współpracy np.:(umiejscowienie projektu, własność praw autorskich, podział kosztów i zysków itd.) prosimy o kontakt.

 

Załączniki:

1. Załącznik 1 Proponowane rozwiązanie techniczno - technologiczne wykonane w warunkach laboratoryjnych 

2. Załącznik 2 Proponowane rozwiązanie techniczno - technologiczne (model środowiskowy) 

3. Załącznik 3 Schemat powstawania osadów dennych 

4. Załącznik 4 Schemat wykorzystania osadów dennych

5. Załącznik 5 Definicja biomasy w ujęciu przepisów prawa krajowego i unijnego 

6. Załącznik 6 Propozycje zmian prawnych dotyczące wykorzystania naturalnych osadów dennych 

7. Załącznik 7 Gaz błotny - definicja 

8. Załącznik 8 Oferta Instalacja do rekultywacji wód 

9. Załącznik 9 Schemat wytwarzania ekologicznego biopaliwa z (NOD) 

10. Załącznik 10 Strategia 

11. Załącznik 11 Patenty 

12. Załącznik 12 Schemat organizacyjny CBiW OZE 

13. Załącznik 13 Perspektywa inwestycyjno - ekonomiczna 

 

NASI PARTNERZY