Patenty

 

1. Nr zgłoszenia P 390107 nr patentu 223699 – Materiał opałowy zawierający osady denne oraz materiał palny

- data zgłoszenia – 30.12.2009

- data publikacji – 04.07.2011

- twórca – Stanisław Borsuk

- zgłaszający – Stanisław Borsuk

 

DECYZJA – UDZIELENIE PATENTU (22.02.2016)

 

2. Zgłoszenie patentowe

Sposób i układ do wytwarzania biopaliw z naturalnych osadów dennych w połączeniu z biokomponentami” - Potwierdzenie zgłoszenia patentowego z dnia 18.04.2017 – Kancelaria Patentowa Piotr Jankowski (Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy)

- twórca – Stanisław Borsuk

- zgłaszający – Stanisław Borsuk

NASI PARTNERZY