DO POBRANIA

strona glowna

Cele statutowe

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie, prowadzenie i finansowanie:

a) teoretycznych i empirycznych badań ekologicznych, hydrobiologicznych i innych związanych z degradacją środowiska naturalnego,

b) programów badawczych,

c) opracowywanie opinii, analiz, ekspertyz, prognoz itp.,

d) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,

e) wystaw,

f) konferencji naukowych, wykładów i seminariów, imprez, spotkań i konkursów,

g) kursów, szkoleń, targów i wystaw oraz obozów specjalistycznych.

h) terenowych punktów i stacji badawczych,

i) forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi technologiami w dziedzinie ochrony środowiska człowieka,

j) edukacji proekologicznej wśród młodzieży i studentów,

k) działalności informacyjnej, wydawniczej, popularyzatorskiej

I) działalności naukowo - wdrożeniowej oraz inwestycyjnej w zakresie przeciwdziałania degradacji środowiska oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,

m) działalności naukowo - wdrożeniowej oraz inwestycyjnej w dziedzinie turystki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystki i ekoturystyki,

2. prowadzenie działań w zakresie:

a) tworzenia programów przeciwdziałania degradacji środowiska,

b) konsultacji dla podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych oraz jednostek edukacyjnych,

c) informacji i poradnictwa indywidualnego dotyczącego ochrony środowiska naturalnego człowieka i wykorzystywania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,

3. współpracę z instytucjami i podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony środowiska oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji

4. wspieranie działalności innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w zakresie związanym z realizacją tych celów.

5. uczestnictwo w organizacjach lokalnych i międzynarodowych,

6. obejmowanie lub nabywanie udziałów w spółkach prawa handlowego,

7. nawiązywanie współpracy, tworzenie porozumień, zawiązywanie konsorcjów z innymi podmiotami prawa, w tym także prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

  • habitat

Oferty

Oferty Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat"

 

 

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat" pragnie przedstawić Państwu Ofertę dotyczącą budowy biogazowni i nawozowni na osad denny (Zał. 8) oraz w kilku zdaniach przedstawić działalność Fundacji dotyczącą osadów dennych.

 

1. Pismo wprowadzające - zobacz

2. Pismo przewodnie - zobacz

3. Umowa poufności - zobacz

 

Po zapoznaniu się z wprowadzającymi dokumentami w przypadku podjęcia decyzji o współpracy prosimy o podpisanie klauzuli o poufności oraz nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu odbycia dalszych informacyjnych rozmów i dokonania ustaleń  współpracy np.:(umiejscowienie projektu, własność praw autorskich, podział kosztów i zysków itd.) prosimy o kontakt.

 

Załączniki:

1. Załącznik 1 Proponowane rozwiązanie techniczno - technologiczne wykonane w warunkach laboratoryjnych 

2. Załącznik 2 Proponowane rozwiązanie techniczno - technologiczne (model środowiskowy) 

3. Załącznik 3 Schemat powstawania osadów dennych 

4. Załącznik 4 Schemat wykorzystania osadów dennych

5. Załącznik 5 Definicja biomasy w ujęciu przepisów prawa krajowego i unijnego 

6. Załącznik 6 Propozycje zmian prawnych dotyczące wykorzystania naturalnych osadów dennych 

7. Załącznik 7 Gaz błotny - definicja 

8. Załącznik 8 Oferta Instalacja do rekultywacji wód 

9. Załącznik 9 Schemat wytwarzania ekologicznego biopaliwa z (NOD) 

10. Załącznik 10 Strategia 

11. Załącznik 11 Patenty 

12. Załącznik 12 Schemat organizacyjny CBiW OZE 

13. Załącznik 13 Perspektywa inwestycyjno - ekonomiczna 

 

  • habitat

Termin składania ofert

Przypominamy że termin składania ofert dotyczących prac wodnych i podwodnych oraz doradztwa mija 21.06.2019. Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym w zakładce Zamówienia Publiczne: "Wykorzystanie osadów do nawożenia".

  • habitat

Konferencja

https://evitahotel.pl/

 

 

ODWOŁANIE KONFERENCJI!!! - ZMIANA TERMINU (O DACIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE)

 

Zaproszenie na konferencję naukową - zmiana terminu

 

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat" w dniach 10 grudnia 2019 roku ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.: „Nowe źródło energii odnawialnej-przyszłością Polski. Naturalny osad denny  (NOD) - lekarstwem na kryzys energetyczny”  

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Głownymi tematami konferencji będzie: „Wytwarzanie ekologicznego biopaliwa z Naturalnych Osadów Dennych w połączeniu z biokomponentami w oparciu o technologie sprzyjające środowisku” oraz „Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych” 

Tegoroczna konferencja w Tleniu  to wynik wieloletnich badań i działań interdyscyplinarnych, studyjnych, pracowników naukowych, technicznych o różnych zawodach i wykształceniu których połączyła pasja do ochrony przyrody, ochrony środowiska i jej racjonalnego wykorzystania. Po wieloletnich badaniach doprowadzili oni do stworzenia unikalnej innowacyjnej technologii wykorzystania naturalnych osadów dennych na potrzeby energetyki i innych gałęzi przemysłu. Konferencyjna debata będzie okazją do znalezienia  sposobu na rewitalizację, naturalizację i rekultywację  zanieczyszczonych zasobów środowiska, jego odtwarzanie z równoczesnym pozyskaniem korzyści ekonomiczno – środowiskowych zgodnych z dyrektywami unijnymi szczególnie w sektorze energetycznym. Po wieloletnich badaniach doprowadzili oni do stworzenia unikalnej innowacyjnej technologii wykorzystanie naturalnych osadów dennych NOD na potrzeby energetyki i innych gałęzi przemysłu. Rozszerzenie tego przedsięwzięcia jest możliwe we wszystkich jednostkach samorządowych regionu i nie tylko, do którego stwierdzenia predysponują posiadane badania i materiały. Sposób i metody takiego osiągnięcia powinny zainteresować  środowiska naukowe, samorządowe, a także działające na rzecz ekorozwoju.

 

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ KONFERENCJA, BO TU UKSZTAŁTUJE SIĘ NOWE SPOJRZENIE NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ!

 

Informacje

1. Miejsce i czas konferencji: Hotel i Spa Evita Tleń, ul. Czerska 11, 10 grudnia 2019

2. Zgłoszenie uczestnictwa: Zgłoszenie udziału uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa. Karty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem konferencja tleń)

3. Opłata: 50 zł (I termin - do 25.11.2019), 100 zł (w późniejszym terminie) -  opłata : wyżywienie (lunch), przerwa kawowa, materiały pokonferencyjne. Numer konta: 25 1090 1896 0000 0001 1998 2687.

 

UWAGA! Osoby zainteresowane tematyką wykorzystania Naturalnych Osadów Dennych serdecznie zapraszamy na drugi dzień konferencji w którym odbędzie się prezentacja terenowa.

Organizacja noclegu we własnym zakresie. Przy rejestracji w hotelu Evita na hasło HABITAT  – OTRZYMACIE Państwo RABAT na nocleg.

 

Program konferencji: pobierz

Karta zgłoszeniowa: pobierz

Oferta promocji dla firm i instytucji - pobierz

 


 

PATRONAT HONOROWY

 

 

PATRONATY 

 
 
     

 

 

  • habitat

Osad denny jako środek poprawiający właściwości gleb

Tytuł projektu: Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie Naturalnych Osadów dennych (NOD) pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych"

 

 

 

Zamówienia publiczne nie przekraczające kwoty wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

 

Regulamin - pobierz

 

Zakres zamówienia: badania technologiczne

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: badania fizyko - chemiczne osadów dennych

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

 

Zakres zamówienia: prace wodne i podwodne

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

 

 

Zakres zamówienia: doradztwo

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Umowa - pobierz

Protokół wyboru wykonawcy - pobierz

  • habitat

NASI PARTNERZY