DO POBRANIA

strona glowna

Prezes Fundacji "Habitat"

 Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat" działa od 2002 roku (wpis do rejestru stowarzyszeń). Jej Prezesem jest dr. hab. prof. UTP Stanisław Borsuk od lat związany z bydgoskimi uczelniami wyższymi. 

 

Wykształcenie:

 • Tytuł magistra ekonomii - 1974 - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie

 • Tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych - 1976 - Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji

 • Tytuł doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geografii, specjalność: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, 1990 - Państwowy Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa w Moskwie

 • Profesor (mianowany)

              1993 - Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

              2007 - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Zajmowane stanowiska:

 • Kierownik katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP Bydgoszcz, prof. nadzw. UTP

 • Prezes Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka w Bydgoszczy

 • Wykładowca Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

 • Wykładowca Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 

Dodatkowa działalność zawodowa:

 • Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (1993 - 1997)

 • Wiceprezes Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody (1993 - 1997)

 • Członek Rady Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (1994 - 1997)

 • Członek Zespołu Doradców ds. Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Bydgoskim (1994 - 1997)

 • Członek Globalnego Systemu Obserwacji Ziemii (GTOS) ( od 1995)

 • Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (1995)

 • Członek Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP ( od 2005)

 • inna

 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej:

 • Współudział w utworzeniu Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 • Współudział w utworzeniu Tucholskiego, Zaborskiego i Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 • Tworzenie Planów ochrony Tucholskiego i Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 • Opracowanie strefy wody pitnej dla miasta Bydgoszcz

 • Udział w zorganizowaniu Bydgoskiego Forum Ochrony Środowiska (cyklicznie)

 • Organizator cyklicznej konferencji (krajowej i międzynarodowej) pt. "Diagnozowanie stanu środowiska" (XIII edycja)

 • Działalność konserwatorska w zakresie pomników przyrody

 • Twórca Klubów - Klub Archeologii Podwodnej "Tryton", Akademicki Klub Badań Podwodnych "Arius"

 • Administrator

O FUNDACJI

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „HABITAT” w Bydgoszczy to dynamiczna organizacja pozarządowa mająca na celu podejmowanie inicjatyw na rzecz ekorozwoju, przygotowująca grunt do realizacji rozwiązań przyjaznych dla środowiska i jego ochrony.

Od 1991 roku podejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska. Swoją działalność statutową i gospodarczą Fundacja prowadzi poprzez działania naukowo-wdrożeniowe oraz usługi w ważnych dziedzinach nauki i gospodarki, a więc ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii i ekonomii środowiska, zarządzania i gospodarowania środowiskiem (w tym odnawialnymi źródłami energii - OZE).

Ponadto, prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną, a także posiada bogate doświadczenie w organizacji licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Wymienione powyżej cele realizujemy między innymi poprzez współpracę z lokalnymi samorządami i podmiotami gospodarczymi. Od ponad 20 lat współpracujemy z przedstawicielami środowiska naukowego, jak i specjalistami posiadającymi uprawnienia projektowe i wykonawcze z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.

Dzięki temu posiadamy najbardziej kompetentne zespoły wdrożeniowe wykonujące oraz aktualizujące opracowania i ekspertyzy przy najwyższej jakości wykonania dla jednostek administracji samorządowej oraz prywatnych przedsiębiorstw

 • Administrator

NASI PARTNERZY