Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/gregsoftpl/ftp/fundacjahabitat.pl/save_fundacjahabitat.pl/public_html/templates/gk_game/html/com_content/article/default.php on line 13

Przekaż 1%

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA FUNDUSZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT

przy współudziale Caritas Diecezji Bydgoskiej

 

 

Szanowni Państwo

Zachęcamy do wsparcia finansowego działalności  Fundacji Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Fundacja jest obecnie inicjatorem innowacyjnego projektu w skali światowej dotyczącego praktycznych możliwości wykorzystania naturalnych osadów dennych do produkcji energii elektrycznej , cieplnej oraz gazu LPG . Występujemy z wnioskami o dofinansowanie projektu na badania i wdrożenia do Komisji Europejskich w ramach Programu HORYZONT oraz do Narodowego Centrum Badań w Warszawie w ramach jego programów.

W związku z powyższym niezbędny jest udział własny ok. 30% aby otrzymać dotację na program badawczo wdrożeniowy włącznie z instalacją pilotażową . Wsparcie finansowe na udział własny pozwoli złożyć wnioski o dotacje w celu realizacji i wdrożenia tego projektu .

Wsparcie to jest możliwe dzięki współpracy naszej Fundacji z Caritas Diecezji Bydgoskiej – organizacją pożytku publicznego, na której konto można wpłacać środki z przeznaczeniem dla Fundacji.

 

Możecie Państwo wesprzeć nasze działania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz pro środowiskowe w dwojaki sposób :

 

  1. Poprzez dokonanie odpisu 1 % podatku w zeznaniu rocznym PIT za rok 2015:

 

Dotyczy to wszystkich osób, które składają rozliczenie roczne z tytułu dochodów                   z umów o pracę, umów zlecenia, indywidualnej działalności gospodarczej, z najmu itd.

 

W przypadku tej opcji należy odpowiednio wypełnić rubryki składanego rozliczenia rocznego PIT w części zatytułowanej : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP):

  1. w rubryce zatytułowanej „Numer KRS” (wskazanie organizacji pożytku publicznego) trzeba wpisać informację o Caritas Diecezji Bydgoskiej jako organizacji pożytku publicznego podając jej numer :

KRS 0000274681

(PIT-28- rubryka 125, PIT-37- rubryka 131, PIT-36- rubryka 310, - PIT -36L –

rubryka 95)

  1. w rubryce zatytułowanej „Cel szczegółowy” należy podać cel na jaki przeznaczony zostaje 1% podatku, czyli jest konieczny dopisek:

 

NA RZECZ FUNDACJI CBiOŚC HABITAT

 

 

(PIT-28- rubryka 127, PIT-37- rubryka 133, PIT-36- rubryka 312, - PIT -36L - rubryka 97)

 

  1. Poprzez dokonanie darowizny w postaci środków finansowych, również dla spółek działających wg ustawy o CIT:

 

Darowizny takiej mogą dokonać zarówno osoby fizyczne (prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą) jak i osoby prawne

 

Wsparcie należy przekazać na oddzielne subkonto Caritas Diecezji Bydgoskiej o numerze:

29 1600 1185 0004 0807 2566 7157

Caritas Diecezja Bydgoska

Ul. Cienista 2

85-819 Bydgoszcz

NIP 953-24-80-399

KRS 0000274681

z dopiskiem: DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI CBiOŚC HABITAT

 

Zgodnie z przepisami darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania maksymalnie do kwoty stanowiącej :

  1. 6 % dochodu w przypadku osób fizycznych (podstawa prawna : art.26 ust.1 pkt 9 lit. a), 26 ust.5, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. 10 % dochodu w przypadku osób prawnych (podstawa prawna : art.18 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

Przekazanie funduszy (darowizny) upoważnia darczyńcę do partycypacji w zyskach i udziału w strukturze realizowanego projektu.

NASI PARTNERZY