Aktualności

Patenty

15-10-2019

  1. Nr zgłoszenia P 390107 nr patentu 223699 – Materiał opałowy zawierający osady denne oraz materiał palny - data zgłoszenia – 30.12.2009 - data publikacji – 04.07.2011 - twórca – Stanisław Borsuk - zgłaszający – Stanisław Borsuk   DECYZJA...

Czytaj więcej

Wykonane realizacje

15-10-2019

Wykaz głównych opracowań (badań naukowych) prowadzonych do roku 2019 pod nadzorem prezesa Stanisława Borsuka zmierzających do rozpoznania tematu – Naturalny osad denny NOD, potencjalne źródło energii odnawialnej, przyszłość energetyczna kraju w...

Czytaj więcej

Kwartalnik "EKOROZWÓJ"

15-10-2019

  PIERWSZY NUMER KWARTALNIKA "EKOROZWÓJ" - CZASOPISMA PORUSZAJĄCEGO TEMATYKĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY.   STRONA TYTUŁOWA      OBSZARY CHRONIONE     SPIS TREŚCI     WYWIAD Z PREZESEM PIG EKOROZWÓJ  PANEM KRZYSZTOFEM ZARĘBĄ CIĄG DALSZY WYWIADU       MECENAS DOBRYCH POMYSŁÓW - KPAI   KONFERENCJA EFB -...

Czytaj więcej

O nas

25-09-2019

1. Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka "Habitat" 2. Zarząd Fundacji 3. Cele statutowe 4. Statut 5. Aktualne projekty

Czytaj więcej

Cele statutowe

25-09-2019

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie, prowadzenie i finansowanie: a) teoretycznych i empirycznych badań ekologicznych, hydrobiologicznych i innych związanych z degradacją środowiska naturalnego, b) programów badawczych, c) opracowywanie opinii, analiz, ekspertyz, prognoz itp., d)...

Czytaj więcej

NASI PARTNERZY